Zapytanie Ofertowe na Zakup Sprzętu Komputerowego

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na

"Zakup Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania"

do projektu „Poszukiwany Poszukiwana”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich.
Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

1. Przedmiot Oferty

1. Laptop z oprogramowaniem (Microsoft Office PL, Windows) – 1 szt.
2. Drukarka kolorowa atramentowa – 1 szt.

2. Wartość Zamówienia

Całkowita wartość zamówienia nie może przekroczyć 5500 zł brutto.

3. Warunki dodatkowe

  1. Termin składania ofert do 2.07.2010 r. (piątek)
  2. Termin realizacji zamówienia do 9.07.2010r.

4. Termin Składania Ofert

Oferty proszę składać bezpośrednio w biurze lub elektronicznie do piątku 9.07.2010 r.

5. Kontakt

Oferty w formie elektronicznej proszę przesyłać na adres email: s.pieczynski@karrsa.eu lub bezpośrednio do siedziby firmy (adres poniżej)

O wyborze oferty będą decydowały najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia, jakość sprzętu, udzielana gwarancja, przedłużony termin płatności oraz oferowane dodatkowe usługi/rabaty.

Adres Pocztowy

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

6. Pliki do Pobrania

[expires on=”2011-07-02″]

[download id=”207″]
[/expires]
Skip to content