Zapytanie ofertowe – Wydruk materiałów promocyjnych

[toc]
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na

Wydruk Materiałów Promocyjnych

do projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
 1. Przedmiot oferty

  • Druk ulotek (format A5 – 4 strony)
  • Druk plakatów (format A3)
 2. Wartość zamówienia:

  • 2.300 zł netto
 3. Termin realizacji zamówienia

  • Początek września – jeden tydzień od otrzymania projektu materiałów

Proszę o podanie liczby sztuk ulotek i plakatów oraz warunków płatności.

Termin Składania Ofert

Oferty należy do dnia 13 sierpnia 2010 roku.
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin
tel: 094/ 347-51-87
e-mail: a.szczepanska@karrsa.eu;
Uwaga: Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.
Skip to content