Infor­ma­cja o wyni­kach naboru ofert na wydruk mate­ria­łów promocyjnych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy
 
W ramach projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku naboru ofert na wydruk materiałów promocyjnych Realizatorem zamówienia został poniższy podmiot:

Drukarnia Oskar
75-665 Koszalin
ul. Zwycięstwa 248 a

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane oferty i liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

Skip to content