Infor­ma­cja o wyni­kach naboru ofert na wyna­jem pomiesz­cze­nia biu­ro­wego w Star­gar­dzie Szcze­ciń­skim i Draw­sku Pomorskim

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy
 
W ramach projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku naboru ofert na wynajem pomieszczenia w Drawsku Pomorskim Realizatorem zostało Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim.

W przypadku wynajmu pomieszczenia biurowego w Stargardzie Szczecińskim nie wpłynęła żadna oferta. Dlatego też Realizator został wyłoniony na podstawie indywidualnych negocjacji a został nim Powiatowy Urząd Pracy.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane oferty i liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

Skip to content