Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. roz­po­czyna reali­za­cję pro­jektu: ”Moja Firma w Unii Europejskiej III”

[toc]

 

01 września 2010r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu w ramach Działania 6.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : Promocja i rozwój przedsiębiorczości:

pn. „MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ III”

                Projekt adresowany jest do osób zamieszkujących oraz zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego, a jego realizacja doprowadzi do powstania co najmniej 80 nowych miejsc pracy w wyniku wsparcia uruchamiania  nowych firm oraz spółdzielni socjalnych.

                Projektodawca rozpoczyna kampanię informacyjno – promocyjną której zadaniem jest nie tylko zainteresowanie projektem potencjalnych Uczestników, ale także pozyskanie zainteresowania ze strony wszelkich instytucji i podmiotów prywatnych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

 

                W związku z powyższym mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Inauguracyjnej Projektu, która odbędzie się w dniu 29.09.2010r. w gmachu Kawiarni PARK CAFFE przy ul. Asnyka 11 w Koszalinie o godzinie 10:00.

                W konferencji wezmą udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, Urzędu Marszałkowskiego, oraz Przedstawiciele Miasta Koszalin.

Celem konferencji jest zapoznanie uczestników z głównymi założeniami oraz wstępnym harmonogramem projektu ” MOJA FIRMA W UNII EUROPEJSKIEJ III”, przedstawienie dotychczasowych realizowanych projektów i wypracowanych „Dobrych Praktyk” –  prezentacje uczestników tych projektów, zaprezentowanie działań prowadzonych przez Projektodawcę.

                Z uwagi na organizację prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 17.09.2010r. u Pani Dominiki Szramiak pod numerem telefonu 94 341 63 30

                Zapraszamy także do udziału w spotkaniach informacyjnych,  na których zaprezentowane zostaną główne założenia i harmonogram projektu, oraz rozdysponowane zostaną formularze rekrutacyjne.

Koszalin

13.09.2010

10:00

Powiatowy Urząd Pracy ul. Racławicka 13

Sala 409 (4 piętro

Białogard

13.09.2010

12:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Plac Wolności 1

Drawsko Pomorskie

13.09.2010

10:00

Starostwo Powiatowe Pl. E. Orzeszkowej 3

Choszczno

14.09.2010

10:00

Starostwo Powiatowe

Stargard Szczeciński

14.09.2010

12:00

Starostwo Powiatowe u. Skarbowa 1

Szczecinek

15.09.2010

9:00

Zakład Obsługi Nieruchomości Powatu Szczecineckiego

Wałcz

15.09.2010

11:30

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul Chłodna 12 Sala 21

Gryfice

17.09.2010

9:00

 Powiatowy Urząd Pracy ul Koszarowa 4

(sala 29 II piętro)

  

Serdecznie Zapraszamy

Skip to content