Rekrutacja do pro­jektu: “Moja Firma w Unii Europejskiej III”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

Witamy serdecznie,

Rozpoczynamy realizację w ramach projektu "MOJA FIRMA w Unii Europejkiej III" 

Wszystkie osoby chętne do wzięcia udziału w projekcie prosimy o pobranie niezbędnych formularzy znajdujących się poniżej i dostarczenie ich w terminie od 20 września 2010  do dnia 8 października 2010r.

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z wykluczonymi działalnościami. Lista dostępna jest poniżej.

PLIKI DO POBRANIA

UWAGA!

Aby złożyć aplikację do projektu należy przynieść/przesłać w pełni wypełniony, zaparafowany na każdej stronie wniosek wraz z kserokopią dowodu osobistego.

[download id=154]

[download id=155]

[download id=156]

[download id=157]

[download id=158]

[download id=153]

[download id=159]

Uczestnikiem projektu MOŻE BYĆ osoba, która:

  • zamieszkuje (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego)  na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • zarejestruje działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  • nie była karana za przestępstwa skarbowe w rozumieniu ustawy z dnia 06 czerwca 1997 Kodeks Karny,
  • korzysta w pełni z praw publicznych, i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

Więcej informacji znajdą Państwo w regulaminie rekrutacji.

Skip to content