Świad­cze­nie usług cate­rin­go­wych w ramach „Moja Firma w Unii Euro­pej­skiej III”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na

Świadczenie usług cateringowych w ramach „Moja Firma w Unii Europejskiej III”

realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Przedmiot oferty

Zapewnienie całodziennego cateringu na szkoleniach realizowanych w ramach projektu, tj. ciepłe danie obiadowe, dwie przerwy kawowe szkolenia organizowane będą w 2 grupach szkoleniowych (po 15 osób w każdej grupie, 10 dni szkoleniowych dla każdej z grup osobno) usługa świadczona będzie na terenie Miasta Koszalina w miejscu wskazanym przez KARR S.A

Wartość całkowita zamówienia

7 200 zł brutto.

Termin realizacji zamówienia

Przewidywany termin organizacji szkoleń listopad 2010 r.
Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi 2 listopada 2010 r.
Prosimy o wskazanie zakresu usługi, tj. przykładowego menu oraz wszelkich dodatkowych elementów związanych ze świadczeniem usługi (np. sposób podania).

Termin Składania Ofert

Oferty należy do dnia 28 października 2010 roku.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75–216 Koszalin
tel: 094/ 347 51 87
e-mail: a.szczepanska@karrsa.eu
Uwaga: Zamawiający nie jest zobligow any do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.
Skip to content