Szko­le­nie — Sku­teczna Rekrutacja

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

„Skuteczna rekrutacja”

Cel Szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do pracy.
Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalającymi uczestnikom zrozumieć i ćwiczyć wybrane umiejętności. Metoda warsztatowa zakłada maksymalny i aktywny udział uczestników przy zminimalizowaniu tradycyjnych sposobów przekazywania wiedzy.

Podczas szkolenia wykorzystywane będą następujące metody:

  • ćwiczenia wprowadzające temat
  • większe struktury ćwiczeniowe – dłuższe symulacje integrujące szereg umiejętności
  • krótkie wykłady, wprowadzające i podsumowujące zagadnienie, systematyzujące pojęcia
  • analizy przypadków – dyskutowane w małych grupach
  • scenki ćwiczące umiejętności, wspólnie analizowane

Miejsce

Szkolenie odbędzie się w dniu 9 listopada 2010 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8.

Koszt

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 249,00 PLN.
Cena obejmuje: Przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, poczęstunek, imienny certyfikat ukończenia kursu.

Przyjmowanie Zgłoszeń

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Pliki do Pobrania

[download id=”191″]

[download id=”192″]

Skip to content