Infor­ma­cja o Wybo­rze Firmy do Reali­za­cji Zamó­wie­nia na Sprzęt Komputerowy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Logotypy

do projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III”
realizowanego w ramach Priorytetu VI
Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku naboru ofert na Zakup Sprzętu Komputerowego został wybrany poniższy podmiot:

Komputronik
ul. 10 Lutego 16
81-364 Gdynia

 

Serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane oferty i liczymy na owocną współpracę w przyszłości.

Skip to content