Szko­le­nie “Komu­ni­ka­cja międzykulturowa”

[toc]

Szanowni Państwo !
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

„Komunikacja międzykulturowa”

Cel szkolenia

Szkolenie z komunikacji międzykulturowej jest odpowiedzią na potrzebę jak najlepszego przygotowania się do spotkania z inną kulturą. Świat stał się dla nas bardziej dostępny. Coraz częściej realizujemy projekty międzynarodowe, wyjeżdżamy za granicę w związku z wykonywaną pracą, współpracy z partnerami zagranicznymi. Często zderzenie z kulturą innego kraju staje się dużym wyzwaniem. Pokonywanie barier kulturowych sprzyja budowaniu dobrych relacji tak ważnych w odnoszeniu sukcesu.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, dzięki któremu uczestnicy podniosą swoje kompetencje i wiedzę z zakresu budowania relacji w środowisku międzynarodowym. Szkolenie skierowane jest do wszystkich uczestników, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu podstawowych uwarunkowań relacji międzykulturowych, a poprzez to poprawić swoją komunikację w środowisku wielokulturowym i lepiej współpracować z partnerami jak i firmami zagranicznymi.

Miejsce

Szkolenie odbędzie się w dniu 23-24 listopada 2010r w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8.

Koszt

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 490 zł PLN.
Cena obejmuje: Przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, poczęstunek, imienny certyfikat ukończenia kursu.

Przyjmowanie zgłoszeń

Przyjmowanie zgłoszeń następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy

Pliki do Pobrania

[download id=”205″]

[download id=”206″]

Skip to content