Ter­miny Skła­da­nia Biznesplanów

Biznesplany należy skłądać w terminach podanych poniżej.

Grupa I

Od 6 do 17 grudnia.

Grupa II i III

Od 8 do 23 grudnia.

Komisja Oceny Wniosków

Obrady Komisji Oceny Wniosków odbędą się od 27 do 29 grudnia 2010r. Do dnia 31.12.2010 zosta­nie opu­bli­ko­wana lista rankingowa.

Skip to content