Wyma­gane Załącz­niki do Biznesplanów

Wszyscy uczestnicy zobowiązani są razem z biznesplanem dołączyć informację z Urzędu Skarbowego, o tym iż nie prowadzili działalności gospodarczej na rok przed podpisaniem umowy na szkolenia.

Dodatkowo osoby niepełnosprawne, które jeszcze nie dostarczyły oświadczeń o niepełnosprawności proszone są takowe dostarczyć najpóźniej przy składaniu biznesplanów.

Skip to content