Informacja o Wyborze Firmy do Przeprowadzenia Modułu „Prawo jazdy kat. B” do projektu „Poszukiwany Poszukiwana”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. po zapoznaniu się ze wszystkimi ofertami wybrała ze względu na cenę i realizację pełnego zakresu zamówienia ofertę firmy:

Szkoła Jazdy Jacek Sokołowski,
ul. Francuska 69,
75-430 Koszalin

Ser­decz­nie dzię­ku­jemy za wszyst­kie prze­słane oferty i liczymy na owocną współ­pracę w przyszłości.

Skip to content