Lista Rankingowa Biznesplanów — I Nabór

Poniżej przedstawiamy Państwu listę rankingową ocenionych biznesplanów. Gratulujemy.

Lp.

Numer wniosku

Suma arytmetyczna

1

5/BP/ST/MF3/2010

86

2

2/BP/ST/MF3/2010

85

3

27/BP/K/MF3/2010

83,5

4

4/BP/DR/MF3/2010

82

5

3/BP/K/MF3/2010

81

6

29/BP/K/MF3/2010

81

7

1/BP/DR/MF3/2010

81

8

12/BP/K/MF3/2010

80,5

9

10/BP/K/MF3/2010

78,5

10

18/BP/K/MF3/2010

78,5

11

20/BP/K/MF3/2010

78,5

12

3/BP/ST/MF3/2010

78,5

13

8/BP/K/MF3/2010

77,5

14

4/BP/ST/MF3/2010

76

15

11/BP/K/MF3/2010

75,5

16

19/BP/K/MF3/2010

74

17

5/BP.DR/MF3/2010

74

18

4/BP/K/MF3/2010

73

19

9/BP/K/MF3/2010

73

20

21/BP/K/MF3/2010

73

21

30/BP/K/MF3/2010

73

22

1/BP/ST/MF3/2010

73

23

5/BP/K/MF3/2010

72,5

24

13/BP/K/MF3/2010

72,5

25

17/BP/K/MF3/2010

72,5

26

1/BP/K/MF3/2010

71,5

27

6/BP/K/MF3/2010

71,5

28

15/BP/K/MF3/2010

71,5

29

7/BP/K/MF3/2010

71

30

23/BP/K/MF3/2010

71

31

2/BP/DR/MF3/2010

71

32

24/BP/K/MF3/2010

70

33

26/BP/K/MF3/2010

69

34

9//BP/ST/MF3/2010

69

35

3/BP/DR/MF3/2010

68

36

8/BP/ST/MF3/2010

68

37

14/BP/K/MF3/2010

67,5

38

22/BP/K/MF3/2010

67,5

39

6/BP/ST/MF3/2010

64,5

40

16/BP/K/MF3/2010

64

LISTA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY NIE OTRZYMAJĄ WSPARCIA FIANSOWEGO Z POWODU NIEUZYSKANIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTÓW

41

25/BP/K/MF3/2010

50,5

42

28/BP/K/MF3/2010

50,5

43

10/BP/ST/MF3/2010

49,5

44

7/BP/ST/MF3/2010

46

45

2/BP/K/MF3/2010

43

 

 

Skip to content