Ostateczna Lista Rankingowa Oceny Wniosków o Przyznanie Wsparcia Finansowego/Pomostowego Podstawowego “Moja Firma w Unii Europejskiej III”

Informacja dla Uczestników projektu „Moja Firma w unii Europejskiej III” ubiegających się o wsparcie finansowe/pomostowe podstawowe.

W dniu 13.01.2011 r. w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków powołanej w celu uwzględniania procedury odwoławczej. Wynikiem dokonanej oceny jest ostateczna lista rankingowa przedstawiona poniżej.

Uczestnicy, którzy zgodnie z poniższą listą otrzymają dofinansowanie powinni rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczej oraz skompletować wszystkie załączniki do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Pełna lista załączników znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa.

UWAGA! Składając dokumenty proszę przygotować kserokopie wszystkich oryginalnych dokumentów jakie Państwo przynosicie np. Informacja o nadanie numeru REGON, NIP itp.


OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY OTRZYMAJĄ WSPARCIE FIANSOWE ORAZ PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

Lp.

Numer wniosku

Suma arytmetyczna

1

5/BP/ST/MF3/2010

86

2

2/BP/ST/MF3/2010

85

3

27/BP/K/MF3/2010

83,5

4

4/BP/DR/MF3/2010

82

5

3/BP/K/MF3/2010

81

6

29/BP/K/MF3/2010

81

7

1/BP/DR/MF3/2010

81

8

12/BP/K/MF3/2010

80,5

9

10/BP/K/MF3/2010

78,5

10

18/BP/K/MF3/2010

78,5

11

20/BP/K/MF3/2010

78,5

12

3/BP/ST/MF3/2010

78,5

13

8/BP/K/MF3/2010

77,5

14

4/BP/ST/MF3/2010

76

15

11/BP/K/MF3/2010

75,5

16

19/BP/K/MF3/2010

74

17

5/BP.DR/MF3/2010

74

18

4/BP/K/MF3/2010

73

19

9/BP/K/MF3/2010

73

20

21/BP/K/MF3/2010

73

21

30/BP/K/MF3/2010

73

22

1/BP/ST/MF3/2010

73

23

5/BP/K/MF3/2010

72,5

24

13/BP/K/MF3/2010

72,5

25

17/BP/K/MF3/2010

72,5

26

1/BP/K/MF3/2010

71,5

27

6/BP/K/MF3/2010

71,5

28

15/BP/K/MF3/2010

71,5

29

7/BP/K/MF3/2010

71

30

23/BP/K/MF3/2010

71

31

2/BP/DR/MF3/2010

71

32

24/BP/K/MF3/2010

70

33

26/BP/K/MF3/2010

69

34

9//BP/ST/MF3/2010

69

35

3/BP/DR/MF3/2010

68

36

8/BP/ST/MF3/2010

68

37

14/BP/K/MF3/2010

67,5

38

22/BP/K/MF3/2010

67,5

39

6/BP/ST/MF3/2010

64,5

40

16/BP/K/MF3/2010

64

LISTA UCZESTNIKÓW, KTÓRZY NIE OTRZYMAJĄ WSPARCIA FIANSOWEGO Z POWODU NIEUZYSKANIA WYMAGANEGO MINIMUM PUNKTÓW

41

7/BP/ST/MF3/2010

59

42

25/BP/K/MF3/2010

54

43

2/BP/K/MF3/2010

52,5

44

28/BP/K/MF3/2010

50,5

45

10/BP/ST/MF3/2010

49,5

 

Skip to content