Nabór Uzupełniający do Projektu Poszukiwany Poszukiwana

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ogłasza nabór uzupełniający do projektu:
“Poszukiwany Poszukiwana”

Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Głównym celem projektu jest: podniesienie zdolności do zatrudnienia młodych osób pozostających bez zatrudnienia z terenu 15 gmin objętych wsparciem poprzez zwiększenie kwalifikacji i aktywności zawodowej 60 osób w obszarze zawodów najbardziej poszukiwanych na lokalnym rynku pracy w okresie co najmniej 19 miesięcy trwania projektu.

Opis Projektu

 • Obszar realizacji szkoleń
 • Powiat białogardzki
 • Powiat drawski
 • Powiat koszaliński
 • Powiat szczecinecki
 • Powiat świdwiński
 • Zakres kursów
 •  przedstawiciel handlowy (150h)
 •  sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (150h)
 •  profesjonalny telemarketer (150h)
 •  profesjonalna sprzedaż internetowa (150h)
 •  magazynier sprzedawca (150h)
 •  prawo jazdy (60h)
 • Grupy Docelowe

 

 • Osoby pozostające bez zatrudnienia
 • Osoby niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  jako bezrobotne przez okres co najmniej 3 miesięcy od momentu przystąpienia do projektu
 • Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  powyżej 12 miesięcy

Obszary Objęte Realizacją Projektu

Osoby zamieszkałe w 15 gminach województwa zachodniopomorskiego, tj. : Polanów, Bobolice, Barwice, Grzmiąca, Szczecinek, Białogard, Miasto Białogard, Rąbino, Tychowo, Sławoborze, Świdwin, Brzeźno, Ostrowice, Złocieniec, Wierzchowo.

Działania

1. Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym –utworzenie indywidualnego planu działania

2. Szkolenia zawodowe

Moduł 1. profesjonalny przedstawiciel handlowy (150h)
Moduł 2.  profesjonalny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych 
Moduł 3. profesjonalny  telemarketer
Moduł 4. profesjonalna sprzedaż internetowa
Moduł 5. magazynier sprzedawca
Moduł 6. prawo jazdy (60h)

3. Wsparcie psychologiczno-doradcze 

4. Szkolenie z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy

5. Realizacja stażu zawodowego (3 m-ce dla 30 osób)

6. Realizacja pośrednictwa pracy

Wsparcie Dodatkowe

 • materiały szkoleniowo-dydaktyczne, 
 • stypendium szkoleniowe, 
 • wyżywienie,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • pokrycie kosztów opieki nad dziećmi dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Nabór uzupełniający będzie prowadzony od dnia 17.01.11. do 21.01.11.

Skip to content