Szkolenie – Vademecum urzędnika – Pracuję zgodnie z KPA

„Vademecum urzędnika – pracuję zgodnie z KPA”

Każdy urzędnik na swoim stanowisku pracy powinien posiadać wiedzę o przepisach regulujących zasady pracy. Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy, jak:

  • Obieg dokumentów w urzędzie.
  • Instrukcja kancelaryjna.
  • Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).
  • Archiwizacja dokumentów.
  • Przepisy antykorupcyjne.
  • Prawa i obowiązki urzędnika.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniu 16 lutego 2011 roku, w godzinach 9.00 –  15.00. Szkolenie poprowadzi mgr Wojciech Bereszko, prawnik, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 249,00 PLN. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Proszę o przesyłanie kart zgłoszenia do dnia 11 lutego br.. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.

Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu .

 

Zapraszamy serdecznie.

 

[download id=”247″]  [download id=”248″]

Skip to content