Wynik zapytania ofertowego dotyczący przeprowadzenia monitoringu i kontroli

Z związku z zakończeniem procedury wyboru firmy do przeprowadzenia monitoringu i kontroli prowadzenia działalności gospodarczej  uczestników projektu pt. "Moja Firma w Unii Europejskiej III" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, informujemy że wybrana została najkorzystniejsza oferta złożona przez Fundację Nauka dla Środowiska w Koszalinie.

Skip to content