Komunikat dla Uczestników II naboru w ramach projektu Moja Firma w Unii Europejskiej III

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że został wyznaczony termin naboru wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego (wraz z załącznikami, w tym biznes plan oraz strategia rozwoju firmy) oraz wniosków na otrzymanie wsparcia pomostowego podstawowego. Pomoc w przygotowaniu kompletnej dokumentacji uczestnicy otrzymują w trakcie doradztwa indywidualnego. Szczegółowe informacje na temat wszystkich załączników i procedury oceny Uczestnicy mogą znaleźć w Regulaminie Uczestnictwa zamieszczonego na stronie www.karrsa.eu

Nabór dokumentacji podlegającej ocenie przez Komisję Oceny Wniosków będzie trwał od 1 do 18 marca 2011r.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej można składać w Biurze Projektu pokój nr 4-5, ul. Przemysłowa 8, Koszalin w godzinach 8-14 oraz w Punktach Konsultacyjnych w Drawsku Pomorskim, Starostwo Powiatowe pokój 302, Pl. Elizy Orzeszkowej 3 i w Stargardzie Szczecińskim, Powiatowy Urząd Pracy pokój nr 206, ul. Pierwszej Brygady 35 w godzinach 9-11.

Skip to content