Karta projektu Moja Firma w Unii Europejskiej III

[toc]

Podstawowe dane o projekcie

Nazwa projektu: "Moja Firma w Unii Europejskiej III"
Numer i Nazwa Priorytetu: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Numer i nazwa Działania: 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Numer i nazwa poddziałania: nie dotyczy
Instytucja  Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy
Okres realizacji projektu: 01.09.2010 r. – 31.12.2012 r.
Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie

Rezultaty

Rekrutacja  – ilość złożonych wniosków o przyjęcie do projektu

1161 formularzy zgłoszeniowych w tym:

 • 502 kobiety
 • 863 osoby zamieszkujących obszary wiejskie do 25 tys. mieszkańców
 • 88 osób niepełnosprawnych
 • 202 osoby do 25 roku życia
 • 204 osoby powyżej 45 roku życia
 • Ilość przyjętych osób do projektu

91 Uczestników projektu w tym:

 • 45 kobiet
 • 79 osób zamieszkujących obszary wiejskie do 25 tys. mieszkańców
 • 39 osób niepełnoprawnych
 • 16 osób do 25 roku życia
 • 39 osób powyżej 45 roku życia

Etapy projektu

Działanie:

Ilość osób uczestniczących w działaniu

Ilość osób , które ukończyły działanie

Osiągnięte wskaźniki (%)

Szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości, kształtowania kompetencji społecznych i zawodowych, planowania strategicznego

91

91

100%

Doradztwo indywidualne z zakresu kształtowania kompetencji społecznych i zawodowych, tworzenia planu w tym finansowego i analizy – biznes plan

91

91

100%

Wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (liczba osób jaka otworzyła działalność gospodarczą – wartość planowana 80)

40

50%

Doradztwo specjalistyczne dla osób, które otworzyły działalność gospodarczą w ramach projektu (planowana wartość 80 firm)

0

0

0%

 

Statystyka obszarów

Lp.

Powiat

Liczba złożonych formularzy

%

Liczba osób zakwalifikowanych

%

1

białogardzki

59

5,08

11

12,09

2

choszczeński

40

3,45

4

4,40

3

drawski

118

10,16

10

10,99

4

goleniowski

7

0,60

0

0,00

5

gryficki

12

1,03

2

2,20

6

gryfiński

7

0,60

0

0,00

7

kamieński

3

0,26

0

0,00

8

kołobrzeski

58

5,00

3

3,30

9

koszaliński

179

15,42

18

19,78

10

łobeski

10

0,86

1

1,10

11

M. Koszalin

220

18,95

12

13,19

12

M. Szczecin

31

2,67

0

0,00

13

M. Świnoujście

1

0,09

0

0,00

14

myśliborski

24

2,07

0

0,00

15

policki

11

0,95

0

0,00

16

pyrzycki

5

0,43

0

0,00

17

sławieński

37

3,19

3

3,30

18

stargardzki

196

16,88

8

8,79

19

szczecinecki

60

5,17

8

8,79

20

świdwiński

53

4,57

11

12,09

21

wałecki

30

2,58

0

0,00

 

RAZEM

1161

100

91

100

 

Skip to content