Ostateczna lista rankingowa oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego/pomostowego podstawowego projektu Moja Firma w Unii Europejskiej

Informacja dla Uczestników projektu „Moja Firma w unii Europejskiej III” ubiegających się o wsparcie finansowe/pomostowe podstawowe.

W dniu 07.04.2011 r. w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków powołanej w celu uwzględniania procedury odwoławczej. Wynikiem dokonanej oceny jest ostateczna lista rankingowa przedstawiona poniżej.

Uczestnicy, którzy zgodnie z poniższą listą otrzymają dofinansowanie powinni rozpocząć procedurę rejestracji działalności gospodarczej oraz skompletować wszystkie załączniki do umowy na otrzymanie wsparcia finansowego oraz umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. Pełna lista załączników znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa.

Ostateczna lista rankingowa do projektu Moja Firma w Unii Europejskiej III

Skip to content