Szkolenie – E-faktura, e-dokument, e-podpis – od teorii do praktyki

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pt.:

„E-faktura, e-dokument, e-podpis – od teorii do praktyki”

Program szkolenia, metodyka oraz dobór osób prowadzących są wynikiem  porozumienia z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.

http://www.kir.com.pl

[toc]

Krajowa Izba Rozliczeniowa

Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. swoje usługi i produkty kieruje do instytucji bankowo-finansowych, przedsiębiorstw, administracji publicznej, firm działających w obszarze e-commerce oraz ich klientów.

Realizując strategię, Izba opracowuje i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania z dziedziny wymiany informacji elektronicznej, które wywierają znaczący wpływ na tworzenie i rozwój polskiej e-gospodarki.

Czas i miejsce

Termin szkolenia: 26.05.11.
Czas trwania: 6 godzin.
Miejsce szkolenia: Koszalin, ul. Przemysłowa 8

Koszt i rabaty

Koszt uczestnictwa wynosi  490,00 zł (398,37 + VAT) i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy  kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.

O szkoleniu

Rodzaj szkolenia: wykład.
Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 1. Aspekty prawne
  1. zagadnienia dotyczące rozporządzenia dotyczącego e-faktury oraz ustawy o podpisie elektronicznym
  2. zasady tworzenia faktury elektronicznej przy zachowaniu autentyczności pochodzenia i integralności danych
  3. faktury korygujące oraz duplikaty faktur
  4. zasady przechowywania faktur
  5. zasady udostępniania faktur organom skarbowym
  6. zakres stosowania przepisów dotyczących faktur wystawianych w formie papierowej dla potrzeb
  7. wystawiania faktur w formie elektronicznej
  8. różnice pomiędzy certyfikatem a certyfikatem kwalifikowanym
  9. różnice pomiędzy podpisem elektronicznym a bezpiecznym podpisem elektronicznym
  10. interpretacje przepisów
 2. Ogólne zasady działania podpisu elektronicznego
  1. elementy niezbędne do posługiwania się podpisem elektronicznym
  2. składanie podpisu elektronicznego
  3. weryfikowanie podpisu elektronicznego
  4. znakowanie czasem
  5. podpisywanie faktur i innych dokumentów elektronicznych
 3. Bezpieczne urządzenia do składania podpisów pod e-fakturami i e-dokumentami
  1. budowa
  2. wymagania
  3. formaty podpisów
 4. E-faktura w praktyce
  1. instalacja konfiguracja urządzeń i aplikacji
  2. zarządzanie certyfikatami
  3. obsługa aplikacji – Menadżer CryptoCard Suite, Internet Explorer, SZAFIR
  4. składanie i weryfikacja podpisu elektronicznego pod e-fakturą
  5. składanie i weryfikacja wielu podpisów pod wieloma e-fakturami, i e-dokumentami
  6. znakowanie czasem
  7. przykłady udanych wdrożeń
 5. Omówienie przykładowego procesu wdrożenia e-faktury w firmie
  1. założenia i potrzeby
  2. proste wdrożenie czy pełna integracja (komponenty programistyczne)
  3. proces wdrożenia
  4. przechowywanie e-dokumentów
  5. przykłady udanych wdrożeń
 6. Aspekty ekonomiczne
  1. koszty i zyski z wdrożenia e-faktury w firmie
  2. przekonywanie kontrahentów
  3. podsumowanie

Zgłoszenie uczestnictwa

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty na konto: PKO BP S.A. 02-10202791-0000750201597517.

Formularz zgłoszeniowy

 

Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

 

Skip to content