Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

Poniżej przedstawiamy ostateczną listę rankingową wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego uwzględniającą procedurę odwoławczą.

Sporządzona na podstawie protokołu z posiedzeń Komitetu Oceny Wniosków – procedura odwoławcza w dniu 20-07-2011.

[toc]

Lista rankingowa – wnioski z przyznanym dofinansowaniem (21 wniosków)

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

1

19/PP/PRZ/MF3/2011

62

70

66,0

2

20/PP/PRZ/MF3/2011

62

67

64,5

3

26/PP/PRZ/MF3/2011

63

63

63,0

4

24/PP/PRZ/MF3/2011

56

58

57,0 (32)*

5

32/PP/PRZ/MF3/2011

59

55

57,0 (30)*

6

22/PP/PRZ/MF3/2011

53

57

55,0

7

21/PP/PRZ/MF3/2011

48

55

51,5

8

35/PP/PRZ/MF3/2011

52

50

51,0

9

8/PP/PRZ/MF3/2011

48

50

49,0

10

13/PP/PRZ/MF3/2011

49

48

48,5 (26)*

11

11/PP/PRZ/MF3/2011

49

48

48,5 (24)*

12

12/PP/PRZ/MF3/2011

53

44

48,5 (19)*

13

29/PP/PRZ/MF3/2011

47

48

47,5

14

6/PP/PRZ/MF3/2011

41

50

45,5

15

16/PP/PRZ/MF3/2011

40

50

45,0 (32)*

16

18/PP/PRZ/MF3/2011

46

44

45,0 (20)*

17

33/PP/PRZ/MF3/2011

48

40

44,0 (20)*

18

15/PP/PRZ/MF3/2011

44

44

44,0 (18)*

19

2/PP/PRZ/MF3/2011

39

48

43,5

20

9/PP/PRZ/MF3/2011

40

46

43,0

21

30/PP/PRZ/MF3/2011

45

40

42,5

Lista rankingowa – wnioski na liście rezerwowej (14 wniosków)

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

22

7/PP/PRZ/MF3/2011

40

44

42,0 (23)*

23

25/PP/PRZ/MF3/2011

46

38

42,0 (22)*

24

37/PP/PRZ/MF3/2011

44

40

42,0 (21)*

25

36/PP/PRZ/MF3/2011

43

40

41,5

26

28/PP/PRZ/MF3/2011

38

43

40,5

27

17/PP/PRZ/MF3/2011

37

42

39,5

28

4/PP/PRZ/MF3/2011

33

39

36,0

29

10/PP/PRZ/MF3/2011

37

31

34,0 (18)*

30

23/PP/PRZ/MF3/2011

30

38

34,0 (17)*

31

3/PP/PRZ/MF3/2011

38

30

34,0 (15)*

32

1/PP/PRZ/MF3/2011

33

32

32,5 (20)*

33

27/PP/PRZ/MF3/2011

29

36

32,5 (15)*

34

5/PP/PRZ/MF3/2011

23

24

23,5

35

34/PP/PRZ/MF3/2011

21

20

20,5

Lista rankingowa – wnioski, które nie spełniły wymaganego minimum punktowego (1 wniosek)

Lp.

numer wniosku

I ocena

II ocena

suma arytmetyczna

36

31/PP/PRZ/MF3/2011

8

4

6,0

* – ocena w nawiasie oznacza sumy punktów uzyskanych kolejno za następujące kryteria:

  1. „stopień realizacji biznes planu”
  2. „płynność finansowa przedsięwzięcia”
  3. „adekwatność zaplanowanych wydatków”
  4. „efektywność zaplanowanych wydatków”

Zgodnie z regulaminem Komisji Oceny Wniosków powtórna ocena wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego przedłużonego (procedura odwoławcza) jest oceną wiążącą i ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie. 

Skip to content