Stosowanie i nadzorowanie systemu HACCP w gastronomi, handlu i przemyśle spożywczym

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na jednodniowe szkolenie pt.:

Stosowanie i nadzorowanie systemu HACCP w gastronomi, handlu i przemyśle spożywczym.

HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) jest systemowym postępowaniem mającym na celu identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności, z punktu widzenia jej jakości zdrowotnej oraz ryzyka wystąpienia tych zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i dystrybucji. Jest to również system mający na celu określenie metod ograniczania tych zagrożeń. System HACCP pozwala na uzyskanie pewności, że zakład wykonał wszystko dla bezpieczeństwa wyrobu i konsumenta, w odniesieniu do przepisów, zasad dobrej praktyki produkcyjnej i potrzeb klientów. Norma ISO 22000:2005 skierowana jest do wszystkich organizacji, które w ramach swoich działalności zajmują się produkcją, przetwarzaniem, magazynowaniem, transportowaniem i obrotem żywności.

[toc]

Gdzie i kiedy?

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniu 29 września 2011 roku, w godzinach 9.00 – 15.00.

Trener

Szkolenie poprowadzi ekspert, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i treningów oraz wdrożeń w Systemów Zarządzania Jakością ISO oraz HACCP.

Dlaczego warto?

Stosowany w Polsce od paru lat i obowiązkowy system HACCP według normy ISO 22000 nadal sprawia wielu użytkownikom spore kłopoty, zarówno ze względu na specyficzne i inaczej postawione wymagania, jak też na obowiązek znacznie rozszerzonego monitorowania procesów, dokonywania pomiarów i sporządzania zapisów. Dotyczy to w szczególności małych organizacji, nie mających wykwalifikowanych w zakresie HACCP kadr, dla których nadzorowanie systemu HACCP jest nowym dodatkiem do innych, licznych obowiązków. Celem szkolenia jest zmniejszenie tych problemów – ze względu na ograniczone ramy czasowe w stopniu podstawowym.

Koszt szkolenia i rabaty

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 295,00 PLN. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Druga osoba z tej samej instytucji otrzyma 10% rabatu.

Zgłoszenia

Proszę o przesyłanie zgłoszeń do dnia 24 września 2011. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.

[nc-download path=”szkolenia/2011/09-wrzesien/haccp/szk-2011-09-haccp-formularz-zgloszeniowy.doc” remove_from_name=”szk-2011-09-haccp-“] [/nc-download]

Zapraszamy serdecznie.

Skip to content