Techniki aktywnego poszukiwania pracy – informacja o wyborze oferty.

Techniki aktywnego poszukiwania pracy – Protokół wyboru oferty

Poniżej przedstawiamy protokół z wyboru oferty na:

Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego uczestników projektu pt. "Poszukiwany Poszukiwana" realizowanego w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki, w ramach priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

[toc]

Zamawiający

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA,
ul. Przemysłowa 8,
75-216 Koszalin, zachodniopomorskie,
tel. 9 341 63 30, faks 94 341 60 88

Przedmiot i wartość zamówienia

Przeprowadzenie szkolenia warsztatowego z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia warsztatowego z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy przez uczestników projektu "Poszukiwany Poszukiwana", które będzie miało na celu zapoznanie uczestników projektu z egektywnymi sposobami poszukiwania pracy, nabycie przez nich umiejętności stworzenia pozytywnego kontaktu z pracodawcą i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, zasady pisania CV, i komunikacji społecznej.

Ważnym elementem będą również warsztaty godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym oraz postaw zarządzania budżetem domowym w ramach "edukacji mikrofinansowej" nadzorowanej przez NBP, zasad panowania na stresem, zarządzania czasem i konieczności podejmowania samodzielnej aktywności. Zajęcia będą prowadzone przez trenerów organizacji prowadzącej edukację mikrofinansową i psychologa.

Wartość zamówienia:  11 520,00 brutto za jedną grupę szkoleniową tj. 6 dni x 8 godzin x 2 wykładowców dla 30 osób.

Wartość ustalona na 1 czerwca 2010 roku.

Zestawienie ofert

 1. Fundacja Nauka dla Środowiska
 2. Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka
 3. Akson Lab – Ireneusz Ślężak

Kryteria oceny

 • Cena – 10 punktów.
 • Doświadczenie – 40 punktów.
 • Program – 50 punktów.

Punktacja poszczególnych ofert

 1. Fundacja Nauka dla Środowiska
  • Cena: 0.
  • Doświadczenie: 40.
  • Program: 50.
  • Suma: 90 punktów.
 2. Centrum Rozwoju Zawodowego Eureka
  • Cena: 5.
  • Doświadczenie: 40.
  • Program: 50.
  • Suma: 95 punktów.
 3. Akson Lab – Ireneusz Ślężak
  • Cena: 10.
  • Doświadczenie: 40.
  • Program: 50.
  • Suma: 100 punktów.

Najkorzystniejsza oferta

Akson Lab – Ireneusz Ślężak
Biesiekierz 63 a-2
76-039 Biesiekierz

Uzasadnienie wyboru oferty

Dobra cena, bardzo bogate doświadczenie, elastyczność programu do potrzeb projektu, możliwość dostosowania do warunków finansowych projektu.

Skip to content