Organizacja noclegów i zapewnienie wyżywienia wraz z salą szkoleniową

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Poszukiwany Poszukiwana” realizowanego ze środków PO KL Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Zapraszamy do składania ofert na noclegi i wyżywienie, salę szkoleniową wraz z obsługą cateringową dla uczestników szkoleń i trenera podczas spotkań odbywających się warsztatów z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy.

 • I grupa szkolenia – 30 osób.
 • II grupa szkolenia – 30 osób.

[toc]

Specyfika przedmiotu oferty

1. Nocleg trzydniowy dla uczestników szkoleń w ośrodku, w którym jednocześnie wynajęta zostanie sala szkoleniowa dla:

I grupy w okresie od 16.09.2011r. do 18.09.2011r. i również od 23.09.2011r. – 25.09.2011r. oraz dla II grupy w okresie od 30.09.2011r. do 02.10.2011r. i od dnia 07.10.2011r. do 09.10.2011r. w terminach wskazanych przez zamawiającego, co najmniej na 10 dni przed dniem realizacji każdej edycji szkolenia. Pierwsze terminy, w których sala powinna być dostępna to od 16.09.2011r. do 18.10.2011r.

W zależności od możliwości oferenta i dostępności miejsc możliwe jest przeprowadzenie zjazdów dla obu grup w jednym terminie (oba etapy realizowane równolegle).

Kryteria oferty

Kryteria jakie powinny spełniać dostarczone noclegi

 • Pokoje hotelowe powinny znajdować się w budynku, w którym realizowane będą szkolenia;
 • Pokoje dwuosobowe z pojedynczymi łóżkami;
 • We wskazanym terminie powinno być dostępnych 15 pokoi dwuosobowych i dodatkowo jeden dla trenera jednoosobowy;
 • Możliwość zakwaterowania uczestników od godziny 800 pierwszego dnia szkolenia;
 • Możliwość opuszczenia pokoi przez uczestników do godziny 1800 (w zależności od programu szkolenia) ostatniego dnia szkolenia (3 dnia);
 • Wskazany czasokres traktowany będzie, jako jedna doba hotelowa.

Kryteria, jakie powinna spełniać sala

 • Dostępność sali od godzin porannych (800 rano) przez 8 godzin;
 • Sala szkoleniowa na 30 osób + trener ( I i II edycja).

Sala powinna być wyposażona

 • Ekran do prezentacji multimedialnych;
 • Projektor multimedialny;
 • Tablicę typu flip – chart wraz z wyposażeniem (papier, pisaki);
 • Dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenia komputera i projektora multimedialnego;
 • Przedłużacze itp.;
 • Stoły, krzesła dla 30 osób + trener.
 • Miejsce parkingowe dla trenera i uczestników projektu

Przygotowanie i dostarczenie usługi cateringowej dla uczestników oraz trenera szkoleń trzydniowych w okresie od 16.09.2011r. – 18.09.2011r; 23.09.2011r. – 25.09.2011r; 30.09.2011r. – 02.10.2011r.; 07.10.2011r. – 09.10.2011r. w miejscu realizacji szkoleń.

Usługa cateringowa podczas spotkań trzydniowych obejmuje:

 • I dzień szkolenia: śniadanie, 2 przerwy kawowe, dwudaniowy obiad z napojem oraz kolacja
 • II dzień szkolenia: śniadanie, 2 przerwy kawowe, dwudaniowy obiad i kolacja
 • III dzień szkolenia: śniadanie, 2 przerwy kawowe, dwudaniowy obiad, deser lub kolacja ( w zależności od programu szkolenia)

Kryteria jakie powinna spełniać usługa cateringowa (dla grupy)

• Usługa cateringowa będzie realizowana dla 30 osób + trener;
• Przerwy kawowe będą się składały z kawy, herbaty, napojów zimnych ( wody mineralnej gazowanej i niegazowanej, soków, ciastek);
• Obiad składać się będzie z zupy, drugiego dania oraz napoju;
• Śniadania i kolacje będą podawane poza godzinami szkolenia tj.: przed godz. 900 (śniadanie) i po godzinie 17:00 – 18:00 (kolacja);
• Wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia.

Złożona oferta powinna zawierać

 1. Nazwę i adres oferenta.
 2. Opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym.
 3. Cenę jednostkową netto oraz brutto za dzień (8 godzin) wynajmu sali szkoleniowej.
 4. Cenę jednostkową netto i brutto za usługę cateringową z podziałem na przerwy kawowe i wyżywienie.
 5. Cenę netto oraz brutto usługi cateringowej w przeliczeniu na 1 osobę (zgodnie z kryterium opisanymi powyżej).
 6. Wskazanie osoby kontaktowej.
 7. Termin ważności oferty.
 8. Miejsce położenia pokoi hotelowych i sali szkoleniowej wraz ze zdjęciami i opisem ich wyposażenia, oraz przykładowe menu ofertowe w usłudze cateringowej.

Do postępowania dopuszczone zostaną wszystkie oferty dotyczące całości zamówienia tj.; wynajem sali + catering + noclegi.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. Oferty będą przyjmowane do dnia 16.08.2011r. do godziny 13:00 bezpośrednio w siedzibie pod adresem:

Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin

Można także przesyłać ofertę pocztą tradycyjną.

Wybór najkorzystniejszej oferty

 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny oraz dodatkowo mogą być brane pod uwagę położenie i wyposażenie sali szkoleniowej pokoi oraz menu usługi cateringowej.
 2. Cena oferty = cena brutto za 2 zjazdy po: 3 dni wynajmu sali szkoleniowej + cena za wyżywienie dla 30 osób oraz trenera przez 3 dni + cena za nocleg 30 osób przez 3 dni (2 noce) + trener (I edycja)  + (II edycja) 2 zjazdy po: 3 dni wynajmu sali szkoleniowej + cena za wyżywienie dla 30 osób oraz trenera przez 3 dni + cena za nocleg 30 osób przez 3 dni (2 noce) + trener.
 3. Wybór ofert nastąpi w trybie „ Zasad finansowania PO KL” z dnia 21 grudnia 2010 r.

O ewentualnym wybraniu oferty zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

[nc-download path="projekty/poszukiwany-poszukiwana/zapytania-ofertowe/tapp-hotele/pp-zo-tapp-hotele-i-sala-szkoleniowa.doc" remove_from_name="pp-zo-tapp-"] [/nc-download]

Skip to content