Informacja o bezpłatnych szkoleniach – projekt nowoczesny inżynier w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej

Projekt

„Nowoczesny inżynier w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej – pomoc de minimis”

Projekt szkoleniowy realizowany jest przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2011 r. i będzie trwała do czerwca 2012 r.
Obejmuje przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w Szczecinie, Koszalinie i Wałczu.

Dzięki projektowi „Nowoczesny inżynier budownictwa w świetle wyzwań europejskiej branży budowlanej – pomoc de minimis”, przeprowadzone będą m. in. szkolenia z zakresu:

  • Eurokodów.
  • Warunków kontraktowych FIDIC.
  • Prawa budowlanego i prawa ochrony środowiska.

W ramach dodatkowych modułów dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw, planowane jest przeprowadzenie szkoleń obejmującej tematykę:

  • Coachingu, mentoringu, intermentoringu i zarządzania różnorodnością.
  • Tworzenia i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
  • Tworzenia i wdrażania planów szkoleniowych.
  • Planowania ścieżki kariery pracownika w firmie.
  • Zarządzania wiedzą w organizacji.

Szkolenia kierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z branży budowlanej, prowadzących działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz ich pracowników.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w bezpłatnych szkoleniach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 91 434 02 51 lub 91 434 41 74 oraz kom.: 533 33 66 60, email: fidic@tezaurus.szczecin.pl lub osobiście w siedzibie firmy:

Tezaurus Grupa Doradcza
ul. Energetyków 9, lok. 107-108,
70-656 Szczecin.

Więcej informacji o projekcie oraz dokumenty aplikacyjne do pobrania na stronie internetowej www.nowoczesnyinzynier.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content