Newsletter #1

Zostały zaktualizowane informacje dotyczące pożyczki opartej o inicjatywę JEREMIE.

JESSICA – pomysły dla twojego miasta

Przypominamy! Miasta w województwie zachodniopomorskim mogą ubiegać się w Banku Ochrony Środowiska S.A. o preferencyjne pożyczki na odnowę zdegradowanych obszarów, w tym powojskowych i poprzemysłowych.
O wsparcie finansowe w ramach Inicjatywy JESSICA mogą się starać jednostki samorządu terytorialnego, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa, szkoły wyższe oraz inne podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Pomocą przy pozyskiwaniu pieniędzy na realizację pomysłów na naszym terenie służy Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego. Do zadań Agencji należy m.in. wstępna ocena projektów pod kątem założeń inicjatywy JESSICA oraz współpraca przy kompleksowym przygotowaniu i skompletowaniu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o finansowanie w ramach Inicjatywy JESSICA zgodnie z wymogami formalnymi i merytorycznymi, określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w formie preferencyjnej pożyczki.

Więcej informacji – j.minkiewicz@karrsa.eu

Świetna wiadomość dla przedsiębiorców

JEREMIE to najtańsza na rynku usług finansowych pożyczka dla przedsiębiorców. Po pożyczkę może zgłosić się każde mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo z województwa zachodniopomorskiego, które potrzebuje środków na rozwój, np. na wyposażenie, sprzęt. Górna granica pożyczki, o jaką można się starać to 100 tys. złotych. Oprocentowanie tych pożyczek jest rekordowo niskie – WIBOR1M – 2 pp (stawka WIBOR1M minus dwa punkty procentowe).

Kredyty, pożyczki, poręczenia w ramach Inicjatywy JEREMIE mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności gospodarczej. To pożyczki o niskim oprocentowaniu, które ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski składać będzie można już od stycznia 2012 roku.

Więcej informacji – jeremie@karrsa.eu

Unijne fundusze dla twojej firmy

Wiedza przekłada się na pieniądze – o tym jak zdobywać unijne fundusze dla swojej firmy mogli się dowiedzieć uczestnicy bezpłatnego seminarium zorganizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego. Kilkugodzinne spotkanie z zainteresowanymi przedsiębiorcami odbyło się 29 listopada.
Jednym z punktów spotkania były zasady naboru wniosków o dotacje unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 w ramach poddziałania  1.1.3 "Inwestycje MSP w nowe technologie".

Wśród tematów był też fundusz pożyczkowy KARR S.A. stworzony w ramach inicjatywy JEREMIE, który ma na celu pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Więcej informacji – m.baranowicz@karrsa.eu

Obecni w mediach

W listopadzie KARR rozpoczął akcję informacyjną o programie JESSICA. Jednym z jej punktów był dyżur w redakcji "Głosu Koszalińskiego" pod hasłem "JESSICA dla twojego miasta". Czytelnicy mieli do naszego eksperta Joanny Minkiewicz ponad 20 pytań dotyczących programu.
Joanna Minkiewicz o możliwościach finansowania inwestycji w zdegradowanych obszarach miejskich odpowiadała również na antenie koszalińskiej telewizji kablowej MAX w programie "Temat tygodnia".

Szkolimy…

Działalność  KARR to przede wszystkim szkolenia. Wśród szkoleń są na przykład "Zamówienia Publiczne dla Wykonawców – Składam prawidłową ofertę i wygrywam przetarg", "Telemarketing –  skuteczna sprzedaż produktów i usług, podczas rozmowy telefonicznej". Prócz tego KARR ma cały wachlarz szkoleń, też przygotowywanych specjalnie dla konkretnych klientów.

Jesienne seminarium

17-18 listopada w Bielsku-Białej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Rozwoju Regionalnego EURADA połączone z międzynarodowym forum Agorada 2011. Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego reprezentował Ryszard Zdrojewski. Organizatorami Agorady był samorząd Bielska oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej. Tematem przewodnim konferencji było pojęcie „Inteligentnej Specjalizacji Regionalnej”, rozumiane jako nowe unijne podejście do polityki innowacyjności. Bielska konferencja miała pomóc w określeniu zasad na jakich fundusze strukturalne na promocję innowacji będą przekazywane poszczególnym regionom w kolejnej perspektywie budżetowej UE, w latach 2014-2020.

Jesteśmy wśród liderów

Prezes KARR, Ryszard Zdrojewski uczestniczył w „Środkowopomorskiej Akademii Liderów”, która odbyła się 8 i 9 grudnia w Mielnie. Szkolenie zorganizowała Fundacja Środkowopomorska Grupa Działania. Prezes KARR przedstawił zaproszonym gościom referat  pt. „Założenia unijnej polityki regionalnej  na lata 2014-2020”.

Jednym z punktów szkolenia była również prezentacja działań samorządu województwa zachodniopomorskiego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Przedstawił ją Andrzej Jakubowski, wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

Dyżur o pożyczkach

Następny z ekspertów KARR, Maciej Baranowicz odpowiadał na pytania czytelników „Głosu Koszalińskiego”. Dyżur eksperta związany był z unijną inicjatywą JEREMIE, w ramach której KARR udzielać będzie pożyczek przedsiębiorcom. Wnioski o niezwykle korzystnie oprocentowane pożyczki składać będzie można już w styczniu 2012 roku. Czytelników interesowały warunki udzielenia pożyczek, formalności, oraz konsekwencje jakie niesie z sobą nie spłacanie zaciągniętych zobowiązań.

Więcej informacji – m.baranowicz@karrsa.eu

Reklama w KARRMarkt

Oferujemy powierzchnię reklamową w naszym czasopiśmie "KARRMarkt" na bardzo atrakcyjnych warunkach. Podstawowy moduł to 1/4 strony A4 w cenie 50zł, za pełną stronę zapłacicie Państwo 300zł. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą – zgłoszenia można nadsyłać na adres – reklama@karrsa.eu

Dystrybucja odbywa się na terenie Koszalina, Kołobrzegu, Świdwina, Szczecinka.

Z każdym zamówieniem publikacja na stronach Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego BEZPŁATNIE!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku

Kiedy Boże Narodzenia nadchodzi,
przesłać życzenia się godzi.
Przyjmijcie zatem z rąk naszych garść życzeń najlepszych
zdrowia, spokoju, radości,
a w Nowym Roku – olbrzymiego Rogu Obfitości.

Zespół Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA

Skip to content