Lista rankingowa AES

Szanowni Państwo,

Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych oraz wsparcie pomostowe podstawowe przekazanych do oceny merytorycznej w ramach I edycji projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”

Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:
– wnioski rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Wniosków (3 wnioski)
– wnioski odrzucone – nie rekomendowane do dofinansowania z powodu nie otrzymania wymaganego minimum 60 punktów ogółem lub minimum 40% punktów w poszczególnych częściach oceny merytorycznej (0 wniosków)

Lista zawiera wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Wniosków oraz średnią liczbę punktów uzyskanych za ocenę wniosku o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych.
Informujemy również, że zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie „Anioły Ekonomii Społecznej” pisma informujące grupy inicjatywne o wyniku oceny merytorycznej zostaną przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszej listy rankingowej czyli do dnia 28 września 2012 r.
[nc-download path=”projekty/aes/LISTA-RANKINGOWA-AES-I-EDYCJA.pdf”] [/nc-download]

Skip to content