Nabór na trenera do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór na trenera do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Koszalinie:

Wymagania:

  1. Wykształcenie wyższe lub co najmniej 4 letnie doświadczenie (potwierdzone np. referencjami) w prowadzeniu szkoleń z zakresu ekonomii społecznej.
  2. Doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności szkoleń mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem
  3. Umiejętności trenerskie
  4. Umiejętności techniczne związane z prowadzaniem szkolenia i wykorzystania odpowiednich środków dydaktycznych

Obowiązki:

Prowadzenie szkoleń w zakresie:

  • konkretnych zagadnień związanych z ES (np. promocja ekonomii społecznej, rozwój przedsiębiorczości społecznej, zakładanie działalności w sferze ekonomii społecznej),
  • prowadzenia działalności w sferze ekonomii społecznej,
  • zarządzania projektem,
  • zawiązywania i rozwoju partnerstw, sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych,
  • zarządzania organizacją, planowania strategicznego, badania rynku, biznesplanu, zarządzania usługami, marketingu, możliwych źródeł finansowania działalności, księgowości, uwarunkowań prawnych.

CV proszę kierować na mail: a.szczepanska@karrsa.eu
Wynagrodzenie osoby zatrudnionej  w ramach projektu współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content