Nabór na trenera kluczowego

Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie prowadzony przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór na trenera kluczowego.

Wymagania:

Zadania:
 • przygotowanie programu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych zgodnie z tematyką szkolenia i dostosowanych do potrzeb uczestników szkolenia,
 • prowadzenie szkoleń kluczowych,
 • samokształcenie odnośnie EFS.
 • Wspieranie doradców w monitoringu oceny jakości usług doradczych, w przygotowaniu których pomagał Ośrodek (pkt. 5.4. Standardów),
 • wspieranie i wzmacnianie działań animatora przy wsparciu realizacji projektów odpowiadających na potrzeby społeczne na podstawie prowadzonej przez Ośrodek diagnozy
Wykształcenie:

Warunki podstawowe

 • ukończone studia pierwszego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 84 poz. 455)

Warunki pożądane

 • dyplom lub studia podyplomowe w zakresie rozwoju zasobów ludzkich, funduszy strukturalnych,
 • dodatkowe wykształcenie, ponad wymagane minimum (np. ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe),
 • ukończone szkolenia w zakresie umiejętności trenerskich poświadczone certyfikatami,
 • inne uprawnienia, osiągnięcia istotne przy realizacji projektu,
Doświadczenie zawodowe:
Warunki podstawowe

 • doświadczenie w zakresie problematyki EFS, zarządzania projektami rynku pracy, edukacji,
 • min 3 letnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych, w tym przeprowadzenie co najmniej 300 godzin szkoleń,

Warunki pożądane

 • doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie problematyki EFS oraz zagadnień związanych z EFS i zarządzania projektami, z potwierdzeniem przez odbiorców szkolenia wysokiej jakości świadczonych usług,
 • doświadczenie w zakresie realizacji projektów EFS.

Prosimy o przesyłanie CV a załączonym formularzu na adres: a.szczepanska@karrsa.eu
[nc-download path=”karr/inne/Zal_4_zyciorys_zawodowy.doc”] [/nc-download]
Wynagrodzenie osoby zatrudnionej  w ramach projektu współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego

Skip to content