Protokół z wyboru biegłego rewidenta

PROTOKÓŁ Z WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA

Dnia 19 listopada 2012 o godzinie 16:00 w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, odbyło się Posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki w składzie:

Przewodniczący Rady:                                       Marcin Badowski
Zastępca Przewodniczącego Rady:                            Leonarda Wiśniewska
Sekretarz Rady                                             Radosław Klukaczewski

Rada Nadzorcza dokonała wyboru rewidenta do sprawdzenia rocznego sprawozdania finansowego Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie za 2012 rok.

Po otwarciu ofert i stwierdzeniu ich ważności, Rada Nadzorcza dokonała oceny cenowej
i merytorycznej nadesłanych ofert. Podjęto decyzję o wyborze oferenta
nr 9|10|2012 Kancelaria Biegłego Rewidenta Helena Pacewicz-Bejnarowicz, Koszalin.
Nie uwzględniono oferty nr 11/10/2012 Kancelaria Biegłego Rewidenta Małgorzata Dębska, Kraków, ponieważ wpłynęła ona po terminie (5.11.2012).

Do dnia  31.10.2012 wpłynęło 10 ofert, jedna wpłynęła po terminie (5.11.2012).

Nr oferty

Oferent

Cena usługi

1/10/2012

CONTINUUM Consulting Group Poland Sp. z o.o. , Poznań

4000 PLN + VAT

2/10/2012

Agencja Biegłych Rewidentów BADEX Sp. z o.o., Opole

8400 PLN + VAT

3/10/2012

Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o., Gdańsk

5500 PLN + VAT

4/10/2012

Biuro Biegłych Rewidentów EKO-BILANS Sp. z o.o. , Łódź

6600 PLN + VAT

5/10/2012

KPFK dr Piotr Rojek, Katowice

7900 PLN + VAT

6/10/2012

KPW Audytor Sp. z o.o. , Łódź

7800 PLN + VAT

7/10/2012

Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa AUDSULTING, Bydgoszcz

6800 PLN + VAT

8/10/2012

Seredyński Sp. z o.o., Szmurło Spółka Komandytowa, Kraków

6000 PLN + VAT

9/10/2012

Kancelaria Biegłego Rewidenta Helena Pacewicz-Bejnarowicz, Koszalin

3800 PLN + VAT

10/10/2012

SAKS AUDIT Sp. z o.o. , Toruń

5000 PLN + VAT

11/10/2012

Kancelaria Biegłego Rewidenta Małgorzata Dębska, Kraków

po terminie

Skip to content