II edycja – REKRUTACJA DO PROJEKTU „ANIOŁY EKONOMII SPOŁECZNEJ” ZAKOŃCZONA

Szanowni Państwo,

12 grudnia 2012 r. o godzinie 14:00 zakończył się nabór formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu Anioły Ekonomii Społecznej. W związku z tym pragniemy Państwa poinformować o kolejnych etapach rekrutacji.

W ramach II edycji wpłynęły formularze rekrutacyjne 6 grup inicjatywnych natomiast do projektu zakwalifikowane zostaną 4 grupy inicjatywne, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z przeprowadzonej w dniach 14-15 grudnia 2012 r. oceny Komisji Rekrutacyjnej.

Harmonogram kolejnych etapów:
14 grudnia 2012 r. – badanie kompetencji biznesowych (test +rozmowa)
15 grudnia 2012 r. – ocena złożonych formularzy rekrutacyjnych dokonana przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej
do 18 grudnia 2012 r. – opublikowanie wstępnej listy rankingowej na stronie internetowej,
do 21 grudnia 2012 r. – przekazanie dokumentacji związanej z dokonaną oceną członkom/członkiniom grup inicjatywnych
do 2 stycznia 2013 r. – termin składania odwołań od dokonanej oceny merytorycznej/formalnej
do 3 stycznia 2013 r. – opublikowanie ostatecznej listy rankingowej
14 stycznia 2013 r. – rozpoczęcie szkoleń i doradztwa w ramach projektu
początek marca 2013 r. – ocena wniosków na przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych oraz wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego
marzec/kwiecień 2013 r. – rejestracja spółdzielni socjalnych
kwiecień/maj 2013 r. podpisanie umów i wypłata przyznanego wsparcia finansowego

W razie pytań prosimy o kontakt.
nr tel. 0 94 341 10 98
e-mail: aniolyes@gmail.com

Przypominamy iż biuro projektu jest czynne w godzinach 10:00 – 14:00

Skip to content