Zapytanie Ofertowe

W związku z realizacją przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Mielno i Stowarzyszeniem na Rzecz Powiatu Sławieńskiego projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszamy postępowanie w formie zapytania ofertowego na PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KLIENTÓW OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIŃSKIEGO W LATACH 2013-2015

Zapytanie ofertowe w załączeniu
[nc-download path=”karr/inne/Zapytanie-ofertowe-TRENER.docx”] [/nc-download]

 

Skip to content