Przedsiębiorcza KOBIETA – dokumenty rekrutacyjne

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w REKRUTACJI do projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Biuro Projektu, mieszczące się w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie, informuje że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA”  rozpocznie się 6 maja 2013r. i potrwa do 17 maja 2013r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:

[nc-download path=”projekty/Pkobieta/ZAKTUALIZOWANY-REGULAMIN-REKRUTACJI-Przedsiebiorcza-KOBIETA.doc”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Formularz-rekrutacyjny-Przedsiebiorcza-KOBIETA-II-nabor.doc”][/nc-download]

[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Karta-oceny-formalnej-II-nabor.doc”][/nc-download]

[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Zalaczniki-Przedsiebiorcza-KOBIETA.zip”][/nc-download]

Skip to content