Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Mielno i Stowarzyszeniem na Rzecz Powiatu Sławieńskiego projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszamy postępowanie w formie zapytania ofertowego na realizację usługi doradztwa biznesowego dla uczestników projektu.
Zapraszamy do składania ofert. Termin składania upływa dnia 8 lutego 2013 roku.
Specyfikacja w załączeniu.

[nc-download path=”karr/inne/zapytanie-ofertowe-doradztwo-biznesowe.doc”] [/nc-download]

Skip to content