Spotkania informacyjno – promocyjne dot. projektu “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkania informacyjne dot. projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”.
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Spotkania odbędą się:

  • 8 lutego 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. 28 lutego 16, godz. 11:00;
  • 19 lutego 2013 r. w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 30, sala wykładowa nr 1, godz.11:00;
  • 21 lutego 2013 r. w Inkubatorze Technologicznym w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58, I piętro, sala konferencyjna, godz. 11.00;
  • 22 lutego 2013 r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, godz. 11:00;
  • 27 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Polanowie przy ul. Wolności 4, sala nr 11, godz. 11.00;
  • 1 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, sala nr 5, godz. 11:00;
  • 1 marca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. 28 lutego 16, godz. 13:00
  • 05 marca 2013 r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, sala nr 27 (II piętro), godz. 11:00;
  • 06 marca 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, sala nr 403 (IV piętro), godz. 11:00;

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Skip to content