WYNIKI OBRAD KOMISJI OCENY WNIOSKÓW “ANIOŁY EKONOMII SPOŁECZNEJ” – II EDYCJA

aesSzanowni Państwo,

Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych oraz wsparcie pomostowe podstawowe przekazanych do oceny merytorycznej w ramach II edycji projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”

Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:

– wnioski rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Wniosków (4 wnioski)

– wnioski odrzucone – nie rekomendowane do dofinansowania z powodu nie otrzymania wymaganego minimum 60 punktów ogółem lub minimum 40% punktów w poszczególnych częściach oceny merytorycznej (0 wniosków)

Lista zawiera wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Wniosków oraz średnią liczbę punktów uzyskanych za ocenę wniosku o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych.

Informujemy również, że zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie „Anioły Ekonomii Społecznej” pisma informujące grupy inicjatywne o wyniku oceny merytorycznej zostaną przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszej listy rankingowej czyli do dnia 12 marca 2013 r.

[nc-download path=”projekty/aes/Lista-rankingowa-AES-II-edycja.PDF”] [/nc-download]

Skip to content