Zapytanie ofertowe na dostawę schodołazu

W związku z realizacją przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. projektu pn.: „Moja Firma w Unii Europejskiej IV” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszamy postępowanie w formie zapytania ofertowego na DOSTAWĘ SCHODOŁAZU.

Specyfikacja zapytania ofertowego znajduje się w pliku poniżej:
[nc-download path=”projekty/mf4/ZAPYTANIE-OFERTOWE-schodolaz.doc”] [/nc-download]

Skip to content