Zapytanie ofertowe- doradztwo specjalistyczne

W związku z realizacją przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska projektu partnerskiego pn.: „Anioły Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszamy postępowanie w formie zapytania ofertowego na realizację doradztwa specjalistycznego dla 10 spółdzielni socjalnych.

Zapraszamy do składania ofert. Termin składania upływa dnia 28 marca 2013 roku.
[nc-download path=”projekty/aes/Zaproszenie-do-zlozenia-ofert-z-zalacznikami-DORADZTWO-specjalistyczne.doc”] [/nc-download]

Skip to content