Zapytanie ofertowe na szkolenie zawodowe

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA SZKOLENIE ZAWODOWE

W związku z realizacją przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska projektu partnerskiego pn.: „Anioły Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszamy postępowanie w formie zapytania ofertowego na realizację szkolenia zawodowego dla członków/członkiń spółdzielni socjalnych.

Zapraszamy do składania ofert. Termin składania upływa dnia 28 marca 2013 roku.
[nc-download path=”projekty/aes/Zapytanie-ofertowe-szkolenia-zawodowe-I-edycja.docx”] [/nc-download]

Skip to content