Informacja dotycząca stanu organizacyjnego KARR S.A.

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że uchwałą nr 7/2013 z 22 maja 2013r. Pan Ryszard Zdrojewski został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Jednocześnie uchwałą nr 8/2013 z 22 maja 2013r. Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A rozstrzygnęła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i  z pośród 8 kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne, powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  Pana Rafała Kietrys.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej KARR S.A.
Marcin Badowski

Skip to content