Spotkania informacyjno-promocyjne dot. projektu “Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”.
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Spotkania odbędą się:

  • 5 czerwca 2013r. w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 30, sala wykładowa nr 1, godz.11:00;
  • 6 czerwca 2013r. w Inkubatorze Technologicznym w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58, I piętro, sala konferencyjna, godz. 11.00;
  • 7 czerwca 2013r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, parter, sala szkoleniowa, godz. 11.00;
  • 21 czerwca 2013r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, sala szkoleniowa w przyziemiu, godz. 11.00;
  • 24 czerwca 2013r. w Urzędzie Miasta w Bobolicach, przy ul. Ratuszowej 1, sala nr 5, godz. 11.00;
  • 27 czerwca 2013r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, sala szkoleniowa w przyziemiu, godz. 11.00;
  • 28 czerwca 2013r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, sala szkoleniowa w przyziemiu, godz. 11.00;

Kolejne terminy spotkań będą publikowane na bieżąco- zapraszamy!

Skip to content