Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

aesZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ CATERINGOWĄ

W związku z realizacją przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
w partnerstwie z Fundacją Nauka dla Środowiska projektu partnerskiego pn.: „Anioły Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszamy postępowanie w formie zapytania ofertowego na usługę cateringu.

Zapraszamy do składania ofert.
[nc-download path=”projekty/aes/Zapytanie-ofertowe-catering.doc”] [/nc-download]

Skip to content