Dokumenty wsparcie finansowe i podstawowe wsparcie pomostowe „Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zamieszcza dokumenty potrzebne do złożenia wniosku na  otrzymanie wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego w ramach II naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego:[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Dokumenty-wsparcie-finansowe.zip”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Dokumenty-podstawowe-wsparcie-pomostowe.zip”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Strategia-PK.doc”][/nc-download]

Skip to content