Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego w ramach projektu “Przedsiębiorcza KOBIETA”

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert  na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego w ramach środków przyznanych na realizację projektu PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/ZAPROSZENIE-DO-SKLADANIA-OFERT-DORADZTWO-SPECJALISTYCZNE.PDF”][/nc-download]
[nc-download path=”projekty/Pkobieta/Zaproszenie-do-skladania-ofert-doradztwo-specjalistyczne.doc”][/nc-download]

Szanowni Państwo,
Z przyczyn formalnych zapytanie ofertowe  na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego w ramach środków przyznanych na realizację projektu PRZEDSIĘBIORCZA KOBIETA z dnia 26 sierpnia 2013 roku, zostaje unieważnione. W najbliższym czasie na naszej stronie internetowej zostanie zamieszczona informacja o nowej procedurze wyboru usługobiorcy,  do udziału w której serdecznie Państwa zapraszamy.

Skip to content