!!! Bezpłatne szkolenia !!!

roefsKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Regionalnego Ośrodka EFS Koszalin.

Klientem Regionalnego Ośrodka EFS może być przedstawiciel każdej instytucji będącej projektodawcą EFS z subregionu koszalińskiego, mającej siedzibę lub oddział w regionie, na którym działa Regionalny Ośrodek EFS lub przedstawiciel instytucji mającej siedzibę w innym regionie, która planuje realizację projektu w danym regionie.

Priorytetową grupę klientów Regionalnych Ośrodków EFS stanowią:

1.    organizacje pozarządowe,

2.    szkoły: podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, placówki edukacyjne w tym przedszkolne lub organy prowadzące,

3.    wszystkie podmioty będące projektodawcami do EFS z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy tabelkę z wykazem szkoleń organizowanych przez Regionalny Ośrodek EFS w III i IV kw. 2013r.
Serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenia. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej www.koszalin.roefs.pl .
[nc-download path=”karr/inne/Harmonogram-szkolen-na-III-i-IV-kwartal-2013r.docx”] [/nc-download]

Skip to content