Szkolenia ROEFS Koszalin

roefsKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Regionalnego Ośrodka EFS Koszalin.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na: www.koszalin.roefs.pl

 

Poniżej znajduje się zestawienie najbliższych szkoleń, na które serdecznie zapraszamy:

1

Księgowość w projektach POKL

10 wrzesień 2013

2

Praktyczne warsztaty z zakresu stosowania prawa zamówień publicznych, zadania zlecone oraz zatrudnianie personelu w POKL” – wynagrodzenie trenera

11 – 12 wrzesień 2013

3

Realizacja i zarządzanie projektem partnerskim” – wynagrodzenie trenera

13 wrzesień 2013

4

Promocja, ewaluacja, kontrola w trakcie realizacji i na zakończenie projektu POKL

16 wrzesień 2013

5

Przygotowanie wniosku o płatność, sprawozdawczość, PEFS dla nowych Projektodawców

17 – 18 wrzesień 2013

6

Praktyczne warsztaty z zakresu stosowania zasady konkurencyjności, zasady efektywnego zarządzania finansami, zadania zlecone oraz zatrudnianie personelu w POKL

19 – 20 wrzesień 2013

7

Zasady ochrony danych osobowych w projektach POKL

23 wrzesień 2013

8

Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności dla podmiotów realizujących projekty w ramach POKL

4 październik 2013

9

Przygotowanie wniosku o płatność, sprawozdawczość, PEFS dla Projektodawców mających problemy z rozliczaniem wniosku

7 październik 2013

Skip to content