Lista rankingowa do projektu “Anioły Ekonomii Społecznej” II edycja

aesSzanowni Państwo,

Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla spółdzielni socjalnych założonych w ramach II edycji projektu “Anioły Ekonomii Społecznej”.
Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej. Zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie nie ma przyznawanej punktacji a jedynie oceniana jest potrzeba i efektywność planowanego wsparcia w ramach pomostowego wsparcia przedłużonego. W związku z powyższych lista zawiera jedynie wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Wniosków.

Informujemy również, że zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie “Anioły Ekonomii Społecznej” pisma informujące grupy inicjatywne o wyniku oceny merytorycznej zostaną przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszej listy rankingowej czyli do dnia 7 października 2013 r.
[nc-download path=”projekty/aes/Lista-rankingowa-II-edycja.PDF”] [/nc-download]

Skip to content