Lista rankingowa do projektu „Anioły Ekonomii Społecznej” III edycja

aesSzanowni Państwo,
Została zatwierdzona lista rankingowa wniosków o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych oraz wsparcie pomostowe podstawowe przekazanych do oceny merytorycznej w ramach III edycji projektu „Anioły Ekonomii Społecznej”.
Lista rankingowa jest wynikiem oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków i stanowi listę wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej, uszeregowanych w kolejności malejącej liczby uzyskanych punktów, w podziale na:
– wnioski rekomendowane do dofinansowania przez Komisję Oceny Wniosków – 3 wnioski
– wnioski, które otrzymały wymagane minimum punktów jednak nie zostały przyjęte do dofinansowania ze względu na brak środków (zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie do dofinansowania w ramach III edycji miały zostać przyjęte wnioski trzech grup inicjatywnych)  – 1 wniosek

Lista zawiera wartości dofinansowania proponowane przez Komisję Oceny Wniosków oraz średnią liczbę punktów uzyskanych za ocenę wniosku o przyznanie środków na założenie i działalność spółdzielni socjalnych.

Informujemy również, że zgodnie z Regulaminem udziału w projekcie „Anioły Ekonomii Społecznej” pisma informujące grupy inicjatywne o wyniku oceny merytorycznej zostaną przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni roboczych od dnia opublikowania niniejszej listy rankingowej czyli do dnia 7 października 2013 r.
[nc-download path=”projekty/aes/Lista-rankingowa-III-edycja.PDF”] [/nc-download]

Skip to content